Godziny otwarcia

Pon-Pt 8.00 - 18.00

Ul. CZERNIEWICKA 2, 87-850 CHOCEŃ KUJAWSKO-POMORSKIE

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), w Przychodni Rodzinnej Galmed realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. 

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza POZ, spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
Wyboru dokonuje się poprzez złożenie w rejestracji poprawnie wypełnionej i osobiście podpisanej deklaracji wyboru . Oczywiście  nasz personel chętnie służy pomocą przy wypełnianiu dokumentów.Jaki jest zakres opieki sprawowanej przez lekarza POZ?

-Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ w Przychodni Rodzinnej Galmed, przysługują m.in.:
badania i porady lekarskie.
-Bezpłatne badania diagnostyczne, z tym, że decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz – lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta.
-Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię,
-Obowiązkowe szczepienia ochronne,
-Skierowania do poradni specjalistycznej i/lub na leczenie szpitalne,
-Skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach posiadających umowę z NFZ,
-Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta związane bezpośrednio z poradą lekarską i pozostające w kompetencjach lekarza,
-Skierowania do opieki długoterminowej,
-Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zaopatrzenie medyczne)
-Recepty na leki. Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, o ile posiada pisemną informację od tego lekarza na temat rozpoznania choroby pacjenta i zaleconego leczenia,
-Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego.

-Pacjenci nie zadeklarowani do naszej poradni mogą skorzystać z wizyty odpłatnie.


Wizyty ambulatoryjne w przychodni rodzinnej Galmed


Wizyty domowe


UWAGA!

SZANOWNI PACJENCI CELEM UZYSKANIA RECEPTY NA KONTYNUACJE LEKÓW PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB OSOBISTY

PROSIMY RÓWNIEŻ O WCZESNIEJSZĄ WERYFIKACJĘ SWOICH ZASOBÓW LEKOWYCH I NIE POZOSTAWIANIE TEJ SPRAWY NA OSTATNIĄ CHWILĘ