Godziny otwarcia

Pon-Pt 8.00 - 18.00

Ul. CZERNIEWICKA 2, 87-850 CHOCEŃ KUJAWSKO-POMORSKIE

STANY NAGŁE ZAGROŻENIA ŻYCIA

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia pacjenta należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.
Aby wezwać pogotowie należy zadzwonić:

  • z telefonu stacjonarnego na numer: 999
  • z telefonu komórkowego na numer: 999 lub 112

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

  • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
  • powód wezwania,
  • kto potrzebuje pomocy,
  • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Przyjęte wezwanie powinno być potwierdzone przez dyspozytora.

Ratownictwo medyczne
Zadania związane bezpośrednio z ratowaniem zdrowia i życia w stanach nagłych realizowane są w ramach systemu ratownictwa medycznego. Po przyjeździe na miejsce wezwania ratownicy udzielają choremu pierwszej pomocy i – gdy jest taka potrzeba – zawożą go do szpitala.
Udzielający pomocy doraźnej zespół ratownictwa medycznego transportuje chorego do najbliższej placówki, wskazanej przez dyspozytora lub koordynatora medycznego.

Izba przyjęć
W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczony medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe.
Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia,  w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.  W izbie przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym.

Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR)
W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

  • recepty na stosowane przewlekłe leki,
  • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
  • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.